Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Informatyka

Dostęp do sieci WiFi

  1. Pracownicy i studenci ASP w Warszawie mogą korzystać z sieci Eduroam. Szczegóły: http://eduroam.cybis.asp.waw.pl/
  2. Goście ASP w Warszawie
    1. pracownicy mogą założyć gościowi konto zgłaszając się do informatyków na Wydziałach:
    2. mogą korzystać z sieci Urzędu Miasta w Warszawie: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/surfowanie-po-warszawie