Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Pomoc Informatyczna ASP

Budynki ASP przy ulicy Krakowskie Przedmieście 5

Pokój 210, Budynek Rektoratu – Pałac Czapskich, Raczyński przy ul. Krakowskie Przedmieście 5

Pomoc dla Administracji ASP w Warszawie:

Andrzej Pawlak – systemy informatyczne Administracji ASP.

Kamil Zieliński – zakupy, pomoc informatyczna Administracji ASP.

Łukasz Piwowarczyk – administracja sieci ASP i serwerów Administracji ASP.

Budynki ASP przy ulicy Spokojna 15

Pokój 10, Piętro I, Budynek A, ul. Spokojna 15

Łukasz Szostak – pomoc informatyczna Wydziałów: Sztuki Mediów, Rzeźby.

Budynki ASP przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

Pokój 1.08, Piętro I, Budynek Nowy, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 39

Sławomir Bartoszuk – pomoc informatyczna dla Wydziałów: Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Zarządzania Kulturą Wizualną, Scenografii.

Budynki ASP przy ulicy Myśliwiecka 8

Pracownia Komputerowa Wydziału Wzornictwa

Kamil Trząskowski – pomoc informatyczna Wydziału Wzornictwa.

Pracownia Komputerowa Wydziału Architektury Wnętrz

Paweł Całka – pomoc informatyczna Wydziału Architektury Wnętrz.

*strona wykorzystuje komunikacje kolorami zatwierdzoną przez Wydziały